AMENO Całodobowe usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Sprawdź nas:  Facebook |  Instagram Youtube

Pogrzeby świeckie

Pogrzeb świecki jest ceremonią, przy której nie ma obecnych symboli religijnych oraz osoby duchownej. Wiele osób za życia wyraża wolę, aby właśnie tak wyglądało ich ostatnie pożegnanie. Powodów ku temu może być wiele. Niektóre osoby nie utożsamiają się z żadną religią, inne nie chcą, aby na ich pogrzebie obecna była osoba duchowna. W takiej sytuacji obowiązek przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej przejmuje mistrz ceremonii. Zakład pogrzebowy Ameno w Warszawie współpracuje z doświadczonym mistrzem ceremonii Anetą Dobroch, która w sposób najgodniejszy poprowadzi uroczystość pogrzebową.

Wyrazem szacunku wobec Zmarłego jest zorganizowanie ostatniego pożegnania zgodnie z wyznawanymi przez niego poglądów. Dlatego niezależnie od tego, czy ceremonia odbywa się w obrządku religijnym, czy świeckim, wszystko zawsze zostaje przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniem bliskich, z godnością i w atmosferze szacunku. Pracownicy zakładu Ameno zadbają o oprawę muzyczną i florystyczną oraz zapewnią namiot pogrzebowy. Z kolei celem mistrza ceremonii będzie pożegnanie drugiego człowieka najpiękniejszymi słowami, które opiszą życie, wdzięczność i miłość, którą bliscy odczuwali względem ukochanej osoby.

mistrz ceremonii