AMENO Całodobowe usługi pogrzebowe i kremacyjne.
 Facebook |  Instagram Youtube

Usługi cmentarne

Firma Ameno świadczy usługi cmentarne takie jak kopanie grobów, budowa grobowców, otwieranie i zamykanie grobów.

Zajmujemy się też sprzedażą miejsc grzebalnych na terenie cmentarza w Kiełpinie przy ulicy Cienistej 20. Na tym cmentarzu prowadzimy też nadzór nad pracami i przestrzeganiem regulaminu.

Jesteśmy gotowi pomóc rodzinom i wykonać prace cmentarne również na terenie innych cmentarzy po wcześniejszym otrzymaniu zgody zarządcy danego cmentarza.

usługi cmentarne